Domů / Novinky / Smart regulace s dotykovým displejem

Smart regulace s dotykovým displejem

Smart regulace s dotykovým displejem - Engee.cz    Moderní řídicí jednotka umožňuje nejen regulaci provozu tepelného čerpadla, ale také některé další speciální funkce.

Porovnávací dům:
Nová nízkoenergetická budova
Topný povrch: 170 m2
Topné ztráty: 36 W/m2
Celkové požadavky na vytápění při -15 °C: 6,5 kW

LEGENDA:

Vytápěcí kapacita invertoru
Aerogor ECO (kW)

Vstup elektrického výkonu
invertoru Aerogor ECO (kW)

Požadavky na vytápění (kW)

 

Popis funkce topné křivky:
Topná křivka vytváří nastavený bod teploty průtoku, který se používá pro udržování určité teploty průtoku podle panujících povětrnostních podmínek. Topnou křivku lze upravovat prostřednictvím řady nastavení a slaďovat tak tepelný výkon a teplotu místnosti podle individuálních potřeb.

 

Nastavitelná topná křivka s 5 nastavenými body

Topná křivka závisí na charakteristikách vytápěné budovy a je jedinou zárukou toho, že tepelné čerpadlo bude vždy ohřívat vodu na nejnižší přijatelnou teplotu bez ohledu na venkovní teplotu. Koncový uživatel může velmi snadno měnit nebo přizpůsobovat 5 různých nastavených bodů topné křivky. Nejdůležitější jsou body C a D (teplota venkovního prostředí -5 °C až 5 °C).

 

Automatický provoz – topení/chlazení/TUV

Tepelné čerpadlo může pracovat ve 3 různých režimech: topení/chlazení/TUV.
Inteligentní řídicí jednotka umožňuje automatické přepínání mezi:

  • režimem vytápění a chlazení
  • režimem vytápění a TUV
  • režimem chlazení a TUV

Dejte nám svůj email a získáte
podstatné informace