Domů / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Poptávkový systém na webu www.engee.cz je určen pro koncové zákazníky a výsledkem procesu je poptávka, která má pouze informativní charakter a není ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“) návrhem na uzavření smlouvy, není-li v jejím textu výslovně uvedeno jinak. Engee ekobalance s.r.o. vylučuje ve smyslu § 1740 odst. 3, věta druhá OZ přijetí nabídky s dodatky nebo odchylkami. Engee ekobalance s.r.o. si vyhrazuje právo nepřijmout jakýkoliv návrh či nabídku, neuzavřít jakoukoliv smlouvu, ukončit jednání o kterékoliv smlouvě či návrhu a současně vylučuje předsmluvní odpovědnost ve smyslu § 1729 OZ.
 

Dejte nám svůj email a získáte
podstatné informace