Technologie
pro úsporu energie

Nechte přírodu platit vaše účty

Energie ze země, vody a vzduchu

Vytápění, chlazení, ohřev TUV a bazénu

Tepelná čerpadla Gorenje

Tepelné čerpadlo je technologicky vyspělý systém nastavený k využívání energie z obnovitelných zdrojů. Jeho výhodou je schopnost získávat teplo ze vzduchu, podzemních vod, nebo půdy ve vašem bezprostředním okolí. Dělí se na tři základní druhy: vzduch/voda, voda/voda, a země/voda.

Topné systémy s tepelným čerpadlem vynikají hospodárným provozem a spolehlivostí. Téměř 3/4 energie tepelné čerpadlo získává z okolního prostředí zdarma a bez jakýchkoli poplatků, což snižuje váš účet za vytápění o 60 až 75 procent. Nebojte se počáteční investice, neboť se vám vrátí za 3 až 7 let!

Termická energie ze slunce

Ohřev TUV a bazénu, přitápění

Solární kolektory Thermosolar

Nejčastější využití solárních systémů je pro ohřev užitkové vody. Spotřeba teplé vody je během celého roku téměř konstantní, proto je solární systém nejefektivněji využíván. Doplnění běžných zdrojů energie solární energií vám v závislosti na způsobu využití a klimatických podmínkách přinese ročně úsporu v průměru kolem 75–80% energie potřebné pro ohřev vody.

Řízení celého systému je plně automatické. Solární regulace za vás sama vyhodnocuje, kdy jsou příznivé klimatické podmínky pro ohřev vody – porovnává teplotu na kolektorech a v zásobníku, v případě splnění nastavené diference teplot, dává regulace pokyn oběhovému čerpadlu k chodu systému.

Elektrická energie ze slunce

Výroba a akumulace elektrické energie

Bateriová úložiště Olife Energy

Energetické úložiště Olifesource umožňuje využívat nakumulovanou solární energii v noci, při nepříznivém počasí nebo výpadku elektrické sítě, ale také automaticky ukládat energii do baterií při levnější sazbě elektřiny.

Díky tomu ušetříte až 80% nákladů a získáte skvělý pocit z využívání přírodních zdrojů energie a ochrany životního prostředí.

engee ekobalance s.r.o.

U Stadionu 270, CZ-383 01 Prachatice, IČ: 06192076
Email: info@engee.cz
Tel.: 792 307 031, 777 605 808